Michaela ODZIOMEKOVÁ

Master's thesis

Interaktivní výukový program Savci pro nižší stupeň víceletého gymnázia

?Mammals? - an interactive educational program for lower secondary schools
Anotácia:
Informační a komunikační technologie v dnešním globalizovaném světě, přináší prudký rozvoj a modernizaci vzdělávacích procesů. Studijní materiály podporující samostudium nabývají na významu. Cílem diplomové práce bylo vytvořit interaktivní výukový program, který je určen pro nižší stupeň gymnázií a druhý stupeň základních škol s ověřením v praxi v hodinách přírodopisu. Dále vytvořit manuály sloužící …viac
Abstract:
In today?s globalised world, information and communication technologies are cause of a massive development and modernization of the process of education. The importance of supporting materials for self-study is increasing. The aim of this thesis was to create an interactive educational program for lower secondary schools and the second stage of primary schools verified in biology lessons. The next …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zverejniť od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedúci: PaedDr. Svatava Kubicová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ODZIOMEKOVÁ, Michaela. Interaktivní výukový program Savci pro nižší stupeň víceletého gymnázia. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta