Lucie DRNOVSKÁ

Bakalářská práce

Eliminace komunikačních bariér mezi příjemcem a poskytovatelem služeb (Česká pošta, s.p.)

Elimination communication barriers between the applicant and the service provider(Czech Post, s.p.)
Anotace:
V bakalářské práci se zabývám otázkou možných komunikačních bariér mezi přepážkovým pracovníkem České pošty a klientem se zdravotním znevýhodněním věkem nebo jedinec s postižením fyzickým nebo mentálním. V teoretické části jsem se zabývala definicí komunikace, profesní komunikací u pracovníka přepážky a zaměřila jsem se na specifika, zásady a bariéry v komunikaci se seniory, s osobami s mentálním postižením …více
Abstract:
In this bachelor thesis I am dealing with communication barriers between desk clerk worker of Czech Post Office and clients with health disadvantage, age, physical or mental handicap omeze. In theoretical part I dealt with communication definition, professional communication of desk clerk and focussed on specifics, principles and barriers in communication with seniors, persons with mental and movement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2014
Zveřejnit od: 26. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Doc. PhDr. Olga Krejčířová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DRNOVSKÁ, Lucie. Eliminace komunikačních bariér mezi příjemcem a poskytovatelem služeb (Česká pošta, s.p.). Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 26. 6. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ejj4yi ejj4yi/2
26. 6. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
26. 6. 2014
Marklová, E.
27. 6. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.