Bc. Jana Kulíková

Bakalářská práce

Právo na spravedlivý proces

Right to Fair Trial in Criminal Law
Anotace:
Tato práce se zabývá analýzou práva na spravedlivý proces, a to primárně v trestním řízení. Kromě obecné roviny a roviny mezinarodněprávní je u uvedeného zkoumáno, jakým způsobem je toto právo chráněno v České republice a ve Slovenské republice, zda je chráněno dodatečně a také to, zda se mezi právními řády obou států vyskytují nějaké výrazné rozdíly. Bylo zjištěno, že v obou těchto státech je právo …více
Abstract:
This thesis deals with the analysis of the right to a fair trial, primarily in criminal proceeding. In addition to the general level and the level of international law, it is examined how this right is protected in the Czech Republic and in the Slovak Republic, whether it is sufficiently protected and whether there are any significant differences between the laws of both countries. It was found that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jiří Novotný
  • Oponent: JUDr. Martin Havel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní