Theses 

Výživa a stravování ve školních jídelnách – Bc. Zuzana Jenerálová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Commerce and Services

Bc. Zuzana Jenerálová

Master's thesis

Výživa a stravování ve školních jídelnách

Nutrition and alimentation in school canteens

Anotácia: Diplomová práce se specializuje na výživu a stravování ve školních jídelnách u adolescentů ve věku 15-18 let na střední škole se zaměřením na gastronomii. Teoretická část se zabývá podtématy, která s výživou a stravováním souvisejí. Správnou výživou, jejími zásadami, diferenciovanou stravou, pitným režimem, potravinovou pyramidou. Dále se práce zaměřuje na školní stravování. Historii, která ukazuje na počátky stavování ve školních jídelnách, legislativu, systém kritických bodů, ukázky provozního a sanitačního řádu ve školní jídelně. Praktickou část tvoří výzkumné šetření na výživu a stravovací návyky adolescentů, a také srovnání dvou školních jídelen. Výsledky otázek jsou uspořádány do tabulek a grafů.

Abstract: The thesis is specialized on nutrition and eating in school canteens within the adolescents of age 15-18 on gastronomy focused secondary school. Theoretical part is concerned on topics, which are connected to nourishment. Correct nourishment, its rules, differentiation food, drinking schedule, food pyramid. Further the thesis is focused on eating in schools. History, which shows on beginning of eating in school canteens, legislation, system of critical points, samples of operational and sanitation rules in school canteens. Practical part consists of research investigation focused on nourishment and eating manners of adolescents, and also compares two school canteens. Results of questions are arranged into charts and graphs.

Kľúčové slová: Výživa, stravování, strava, potrava, školní stravování, školní jídelny, HACCP, spotřební koš, adolescenti, strávníci, potravinová pyramida, správná výživa, respondenti, studenti. Nourishment, eating, nutrient, food, school eating, school canteens, consumer basket, adolescents, diners, food pyramid, correct nourishment, respondents, students.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedúci: Ing. Jan Děcký
  • Oponent: Mgr. Irena Plucková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 5. 2019 05:14, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz