Bc. Jan FERIK

Master's thesis

Varianty algoritmu diferenciální evoluce s archívem

Variants of differential evolution algorithm with archive
Anotácia:
Diferenciální evoluce je algoritmus, který provádí globální optimalizaci. Algoritmů diferenciální evoluce existuje velké množství a vznikají stále další. Tato práce se zabývá různými variantami algoritmů diferenciální evoluce s externím archivem a jeho nastavením. Algoritmy a výpočty byly zpracovány pomocí programového prostředí MATLAB a zaznamenány v tabulkovém editoru Microsoft Excel. Práce je rozdělena …viac
Abstract:
Differential evolution is algorithm that performs global optimization. There are many algorithms of differential evolution and more are being invented. This thesis is dealing with different variants of differential evolution algorithms with external archive and its settings. Algorithms and results was processed with programming interface MATLAB and recorded in table editor Microsoft Excel. Thesis is …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2017
  • Vedúci: RNDr. Petr Bujok, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FERIK, Jan. Varianty algoritmu diferenciální evoluce s archívem. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta