Bc. Jan FERIK

Master's thesis

Varianty algoritmu diferenciální evoluce s archívem

Variants of differential evolution algorithm with archive
Abstract:
Diferenciální evoluce je algoritmus, který provádí globální optimalizaci. Algoritmů diferenciální evoluce existuje velké množství a vznikají stále další. Tato práce se zabývá různými variantami algoritmů diferenciální evoluce s externím archivem a jeho nastavením. Algoritmy a výpočty byly zpracovány pomocí programového prostředí MATLAB a zaznamenány v tabulkovém editoru Microsoft Excel. Práce je rozdělena …more
Abstract:
Differential evolution is algorithm that performs global optimization. There are many algorithms of differential evolution and more are being invented. This thesis is dealing with different variants of differential evolution algorithms with external archive and its settings. Algorithms and results was processed with programming interface MATLAB and recorded in table editor Microsoft Excel. Thesis is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 6. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 8. 2017
  • Supervisor: RNDr. Petr Bujok, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FERIK, Jan. Varianty algoritmu diferenciální evoluce s archívem. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta