Mgr. Jiří Červeň, Ph.D.

Disertační práce

Elektrochemické biosenzory pro analýzu nukleotidových sekvencí a DNA-protein interakcí

Electrochemical biosensors for analysis of nucleotide sequences and DNA-protein interactions
Anotace:
V této disertační práci jsme se zaměřili na elektrochemické metody pro analýzu nukleotidových sekvencí a sledování interakce DNA s léčivy či proteiny. DNA-protein interakce hrají klíčovou roli v celé řadě buněčných procesů (regulace exprese genů, buněčného cyklu, opravy poškozené DNA atd.). Elektrochemické metody by se mohly stát alternativou či doplněním tradičně využívaných metod. Představují méně …více
Abstract:
In this disertation thesis we focused on electrochemical methods for analysis of nucleotide sequences and studying of the interaction of DNA with proteins and drugs. DNA-protein interactions play key role in a lot of cellular processes (regulation of gene expression, cell cycle, DNA repair etc.). Electrochemical methods could become alternative or extension of traditionally used methods. They represent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D., doc. Dr. Ing. Tomáš Navrátil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta