Mgr. Tomáš ZELENKA

Disertační práce

Studium heterogenních povrchů uhlíkatých látek sorpčními a kalorimetrickými metodami

Study of heterogeneous surfaces of carbon materials using sorption and calorimetric methods
Anotace:
Předkládaná dizertační práce se zaměřuje na problematiku studia heterogenních povrchů uhlíkatých látek pomocí adsorpčních, ale také kalorimetrických technik. V teoretické části jsou shrnuty zejména adsorpční a kalorimetrické metody včetně výpočtových modelů, které jsou v práci použity pro popis texturních vlastností adsorbentů. V experimentální části práce jsou představeny vzorky zkoumaných uhlíkatých …více
Abstract:
This dissertation thesis focuses on the study of heterogeneous surfaces of the carbon materials using adsorption and also calorimetric techniques. In the theoretical part of the thesis, adsorption and calorimetry methods and computational models used to describe the textural properties of adsorbents, are summarized. In the experimental part of the thesis, studied carbon materials and methods used to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 12. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZELENKA, Tomáš. Studium heterogenních povrchů uhlíkatých látek sorpčními a kalorimetrickými metodami. Ostrava, 2016. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta