Petra ŠTEIFOVÁ

Bakalářská práce

Historie a současnost Vodní záchranné služby Českého červeného kříže v Moravskoslezském kraji

The History and the Present of the Water Rescue Service Czech red cross in the Moravian-Silesian region
Anotace:
Tato práce pojednává o historii a současnosti Vodní záchranné služby v Moravskoslezském kraji. Cílem této práce bylo vytvořit scházející ucelený historický pramen. První kapitola je zaměřena na vznik a postupný vývoj Vodní záchranné služby v celé republice a její hlavní poslání. Další kapitoly jsou zaměřené na jednotlivé místní skupiny v Moravskoslezském kraji.
Abstract:
This thesis discusses the history and the present of the Water rescue service in the Moravian-Silesian region. Its main objective was to create a comprehensive historical document. The first chapter is focused on the creation, the gradual development and the main mission of Water rescue service in the Czech Republic. Other chapters focus on individual local groups in the Moravian-Silesian region.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2009
Zveřejnit od: 27. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTEIFOVÁ, Petra. Historie a současnost Vodní záchranné služby Českého červeného kříže v Moravskoslezském kraji . Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář