Blanka Čermáková

Master's thesis

Vertikální integrace podniků - přínosy a negativa

Vertical integration - benefits and drawbacks
Anotácia:
Práce se zabývá představením a důkladným rozborem aspektů strategie stlačování marží z pohledu zneužívání dominantního postavení na trhu ze strany vertikálně integrovaného subjektu. Pro snazší rozbor a pochopení této problematiky práce představuje pojmový aparát nutný pro správnou kategorizaci, definici a pochopení základních předpokladů strategie. Rozsáhle se věnuje právnímu pojetí této strategie …viac
Abstract:
The thesis introduces thorough analysis of current approach towards margin squeeze practice, an abuse of dominant position by vertically integrated entity. For proper categorization, definition and understanding of the basic assumptions behind the strategy of margin squeeze and its application, the paper presents necessary conceptual apparatus. Further the paper deals also with regulatory framework …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2015
  • Vedúci: Tomáš Buus
  • Oponent: Tomáš Krabec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/47493