Mgr. Stanislav Lerch

Bakalářská práce

Význam real time PCR pro studium historické DNA.

Significance of real time PCR in aDNA studies.
Anotace:
Bakalářská práce nás seznamuje s metodou real-time PCR a jejím zaměření na studium aDNA. První část popisuje předchůdce této metody (základní PCR) a pojmy s ní související, jako podmínky reakce, složení směsi a další. Druhá část je zaměřena přímo na metodu real-time PCR a na fluorescenční barviva potřebná k provedení real-time PCR. Třetí část nás seznámí s historickou DNA (aDNA), jejími zdroji, kontaminací …více
Abstract:
This bachelors thesis familiarizes us with real-time PCR method and with its aim on aDNA study. First part describes this methods predecessor (basic PCR) and concepts related to it in terms of reaction conditions, mixture of compositions, etc. The second part is aimed directly at the real-time PCR method and at fluorescent dyings needed to make real-time PCR. The third part introduces us the historical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta