Bc. Hana HRADILOVÁ

Bachelor's thesis

Analýza a srovnání vybraných českých účetních standardů se standardy ve skupině Continental

The analysis and comparison of the Czech accounting standards with standards in group Continental
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na srovnání vybraných položek v účetníctví v případě účetních jendotek, které jsou součástí nadnárodních koncernů, kde vznikají rozdílnosti mezi mezinárodními účetními standardy a národními účetními legislativami v případě této práce české učetní legislativy ve společnosti Barum Continental spol. s r. o. Teoretická část je zaměřena na obecné srovnání mezinárodních a českých …more
Abstract:
The thesis is specialized in the comparison of chosen elements in accounting in the case of accounting entity, which are the part of multinational concerns. There are differences between international accounting standards and national accounting legislations, in this thesis it is the Czech accounting legislation in company Barum Continental Ltd. The teorethic part is aimed at general comparison of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2008
Accessible from:: 12. 12. 2008
Identifier: 10450

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 1. 2009
  • Supervisor: Ing. Jan Kubát

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HRADILOVÁ, Hana. Analýza a srovnání vybraných českých účetních standardů se standardy ve skupině Continental. Zlín, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 12. 12. 2008

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 12. 12. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.