Tereza Svobodová

Bakalářská práce

Zhodnocení podpořených projektů OP VVV

Analysis of the supported projects OP RDE
Anotace:
Tato bakalářská práce hodnotí projekty podpořené fondy Evropské unie v oblasti vzdělávání. Cílem je porovnání disparit s ohledem na územní členění České republiky. Vyhodnocení probíhalo na základě zpracování dat podpořených projektů OP VVV a údajů Českého statistického úřadu. Součástí práce je vizualizace dat zobrazujíc úspěšnost regionů ve využívání dostupné podpory.
Abstract:
This bachelor thesis evaluates grants projects supported by the European Union funds in the field of education. The purpose is to compare disparities with regard to the territorial division of the Czech Republic. The evaluation was based on the processing of data supported OP RDE projects and Czech Statistical Office. Part of the work is the visualization of data showing how successful regions are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jan Caha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií