Naděžda LUKEŠOVÁ

Bakalářská práce

Větrné elektrárny, vliv větrných elektráren na ŽP

Wind powerstation, the effects on the environment
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o vývoji větrných elektráren, o jejich historických počátcích a o využití větrné energie ve prospěch člověka. Je zaměřena na využití větrné energie od dob historických až po současnost.Dále se věnuji výstavbě větrné elektrárny, jejími částmi a pracovním postupem při realizaci kompletní výstavby. Také zmapuji rozšíření větrných elektráren v zemích EU a v České republice. Praktická …více
Abstract:
This thesis deals with development of wind-powered plants, with their historical beginnings and with the use of wind energy in human's favor. In my thesis I focused on the use of wind energy from historical times to present. Next I paid attention to construction of wind-power plant, it's components and to the work process of complete construction realization. I also described the expansion of wind …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 11. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. František Kepák, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LUKEŠOVÁ, Naděžda. Větrné elektrárny, vliv větrných elektráren na ŽP. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí