Kristina Baraćová

Master's thesis

Employer branding of a global company operating in the CR

Budování značky zaměstnavatele na příladu globální společnosti působící v ČR
Anotácia:
Cílem tote práce je identifikovat a vyhodnotit nástroje pro budování a posilování značky zaměstnavatele (employer brand) ve vnějším trhu práce, a interně mezi zaměstnanci. Dále aplikovat teorii budování značky zaměstnavatele na konkrétním podniku. Teoretická část práce je zaměřena vymezení značky jako takovoé, její teorie a složek, korporátní značky a následně definici a koncept značky zaměstnavatele …viac
Abstract:
Ambition of the thesis is to identify and evaluate tools that companies use to build and strengthen its employer brand in the external labour market, and internally among its employees and apply the theory of building employer brand on concrete company. The theoretical part of the thesis focuses defining brand as such, its theory and components moving through corporate brand to definition and concept …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2016
  • Vedúci: Zuzana Dvořáková
  • Oponent: Zuzana Zajacová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52561