Hana GLOGOVSKÁ

Bakalářská práce

Zkušenosti s péčí o děti se zdravotním postižením v systému náhradní rodinné péče v České republice a v Itálii

Experiences with caring of disabled children in the foster care system in the Czech Republic and in Italy
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zkušenostmi pěstounských rodin, které se starají o děti s postižením v České republice a v Itálii. Práce je rozdělena na dvě části, teoretická vysvětluje terminologii péče o dítě, postižení a systému náhradní péče. Empirická část pak srovnává základní legislativní normy a na základě případových studií zjišťuje konkrétní zkušenosti jednotlivých rodin.
Abstract:
This thesis is focused on experiences of foster families that take care of disabled children in the Czech Republic and Italy. The thesis is devided into two parts. The teoretical one explains terminology of taking care of a child, handicap and a foster care system. The empirical part compares basic legislative standards and on the basis of some case studies detects specific experiences of particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2013
Zveřejnit od: 5. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kamila Návratová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GLOGOVSKÁ, Hana. Zkušenosti s péčí o děti se zdravotním postižením v systému náhradní rodinné péče v České republice a v Itálii. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta