Ondřej Sloup

Diplomová práce

Komunikační strategie filmového festivalu Finále na sociálních médiích

Use of Social Media in the Communication Strategy of Film Festival Finale
Anotace:
Tato diplomová práce má dva hlavní cíle, z nichž první představuje teoretické zmapování současné situace na poli sociálních médií a přiblížení jejího marketingového využití. Detailně je pak popsán potenciál komunikační kanálů vhodných pro účely firemní prezentace, kde největší pozornost je věnována následujícím službám: Facebooku, Twitteru, Google+ a YouTube. Druhý cíl je realizován v praktické části …více
Abstract:
This master's thesis has two main objectives. The first one is represented by the theoretical research of the current situation in the field of social media and the explanation of its marketing use. The potential of communication channels suitable for corporate presentations is described in detail thereafter, while most attention is paid to the following services: Facebook, Twitter, Google+ and YouTube …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2012
  • Vedoucí: Jitka Černá
  • Oponent: Ivan Jáchim

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29796