Bc. Lucie RIEDLOVÁ

Master's thesis

Mentální postižení.

Mental disability
Abstract:
Původní název bakalářské práce Mentální retardace byl v diplomové práci změněn na Mentální postižení z důvodu jeho širšího rozsahu. Teoretická část je stejně jako u bakalářské práce zaměřena na legislativu, definice, etiologii a klasifikaci mentální retardace, a jejich porovnání na základě vybraných států, čímž jsou Česká republika, Slovensko, Polsko a Německo. Pátá kapitola se zabývá vzdělávání dětí …more
Abstract:
The original title of the work: ?Mental retardation? was in the thesis changed to Mental disability because of its wider scope. The theoretical part is like the thesis focused on legislation, the definition, etiology and classification of mental retardation, and a comparison based on selected countries, which are the Czech Republic, Slovakia, Poland and Germany. The fifth chapter deals with the education …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 4. 2010
Accessible from:: 9. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2010
  • Supervisor: Doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

RIEDLOVÁ, Lucie. Mentální postižení.. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.4.2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta