Markéta HAVLÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Metodik školní prevence a jeho role na základní škole praktické a speciální

Methodist School-Based Prevention and his Role in Practical Elementary School and Special Elementary School
Anotace:
Tato bakalářská práce zpracovává téma Metodik školní prevence a jeho role na základní škole praktické a speciální. Teoretická část je rozdělena na čtyři hlavní kapitoly, které se zabývají vzděláváním v ČR se zaměřením na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, definováním sociálně patologických jevů a rizikového chování a prevencí rizikového chování. Poslední kapitola je věnována primární prevenci …více
Abstract:
The diploma thesis focuses at a theme of Methodology of school prevention and its role at the specialised primary school. The theoretical part is split into four main chapters which refers to the education system of children with need of special educative care in the Czech Republic. It defines socially pathological aspects including risk behaviour with its prevention. The last chapter describes primary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVLÍČKOVÁ, Markéta. Metodik školní prevence a jeho role na základní škole praktické a speciální. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses fdivw7 fdivw7/2
19. 8. 2016
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.