Ludmila ŠKRDLOVÁ, DiS.

Bachelor's thesis

Zátěžové situace v Domově Matky Vojtěchy v Prachaticích a jejich vliv na pracovníky v sociálních službách

Stressful Situations in Home Mothers Vojtecha in Prachatice and their Impact on Social Care Workers
Anotácia:
Tato práce se zabývá zátěžovými situacemi v Domově Matky Vojtěchy v Prachaticích a jejich vlivem na pracovníky v sociálních službách. Cílem bylo zmapovat, s jakými zátěžovými situacemi se pracovníci v sociálních službách v Domově Matky Vojtěchy v Prachaticích setkávají. Zájem byl také soustředěn na vyrovnávání se s zátěžovými situacemi a zkušenosti se supervizí. Práce je rozdělena na část teoretickou …viac
Abstract:
This work deals with stressful situations at the Home of Mother Vojtěcha in Prachatice and their impact on social service workers. The purpose was to find out which stressful situations are the social services workers at the Home of Mother Vojtěcha in Prachatice encounter. Interest was also focused on coping with stressful situations and experiences with supervision. The work is divided into theoretical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠKRDLOVÁ, Ludmila. Zátěžové situace v Domově Matky Vojtěchy v Prachaticích a jejich vliv na pracovníky v sociálních službách. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Health and Social Studies

Bachelor programme / odbor:
Rehabilitation / Rehabilitation-Psychosocial Care for Handicapped Children, Adults and Seniors

 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses feomww feomww/2
18. 8. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
18. 8. 2016
Bulanova, L.
19. 8. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.