Ludmila ŠKRDLOVÁ, DiS.

Bachelor's thesis

Zátěžové situace v Domově Matky Vojtěchy v Prachaticích a jejich vliv na pracovníky v sociálních službách

Stressful Situations in Home Mothers Vojtecha in Prachatice and their Impact on Social Care Workers
Abstract:
Tato práce se zabývá zátěžovými situacemi v Domově Matky Vojtěchy v Prachaticích a jejich vlivem na pracovníky v sociálních službách. Cílem bylo zmapovat, s jakými zátěžovými situacemi se pracovníci v sociálních službách v Domově Matky Vojtěchy v Prachaticích setkávají. Zájem byl také soustředěn na vyrovnávání se s zátěžovými situacemi a zkušenosti se supervizí. Práce je rozdělena na část teoretickou …more
Abstract:
This work deals with stressful situations at the Home of Mother Vojtěcha in Prachatice and their impact on social service workers. The purpose was to find out which stressful situations are the social services workers at the Home of Mother Vojtěcha in Prachatice encounter. Interest was also focused on coping with stressful situations and experiences with supervision. The work is divided into theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 8. 2016

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠKRDLOVÁ, Ludmila. Zátěžové situace v Domově Matky Vojtěchy v Prachaticích a jejich vliv na pracovníky v sociálních službách. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Health and Social Studies

Bachelor programme / field:
Rehabilitation / Rehabilitation-Psychosocial Care for Handicapped Children, Adults and Seniors

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses feomww feomww/2
18/8/2016
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
18/8/2016
Bulanova, L.
19/8/2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.