Šárka KUNCOVÁ

Bakalářská práce

Polyfenolické látky vznikající při zrání vína a jejich vliv na lidské zdraví

Phenolic Compounds Produced During the Maturation of Wine and their Influence on Healt of People
Anotace:
Tato práce je zaměřená na vznik a význam polyfenolických látek ve víně. Úvodní část popisuje jejich rozdělení na podskupiny a vyjmenovává důležité zástupce. Další část se zabývá jejich chemickými přeměnami během technologického procesu výroby vína. Závěrečná kapitola pak shrnuje dosavadní poznatky a vědomosti o zdraví prospěšném vlivu polyfenolických látek na lidské tělo a jeho orgánové soustavy s …více
Abstract:
This work is focused on the origin and importance of polyphenolic compounds contained in wine. The opening part of this work describes their dividing into subgroups and lists important representatives. The following part deals with their chemical transformation in technological process of making wine. The final part summarizes present results and knowledge about the positive influence of polyphenical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013
Zveřejnit od: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Stávek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUNCOVÁ, Šárka. Polyfenolické látky vznikající při zrání vína a jejich vliv na lidské zdraví. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie a řízení v gastronomii