Mgr. Veronika Ciencialová

Master's thesis

Elektronická komunikace se správcem daně

Electronic Communication with the Tax Administrator
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se zabývá možnostmi komunikace se správcem daně, se zaměřením na povinnosti daňových subjektů a novinky související s elektronizací veřejné správy. Největší přínos této práce vidím v uceleném shrnutí teoretických poznatků týkajících se elektronické komunikace s orgány veřejné správy. Cílem obecné části je zmapování komplexní právní regulace této komunikace a představení …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the possibilities of electronic communication with the tax administrator. The biggest contribution of this thesis is a comprehensive summary of the theoretical aspect of this communication and its subsequent analysis. The leading part is focusing on the duties for tax payers and new institutes connected with the electronization of public sector. The main aim of the paper …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2016
  • Supervisor: Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta