Barbora Kuncová

Master's thesis

Selling Price and Time on the Real Estate Market: A Meta-Analysis

Prodejní cena a čas na trhu s nemovitostmi: Meta-analýza
Abstract:
Cílem mé diplomové práce je rozšířit a obohatit výzkum v oblasti trhu s nemovitostmi pomocí statistického nástroje meta-analýzy. Práce se zabývá vztahem mezi prodejní cenou nemovitosti a časem, po který se daná nemovitost na trhu vyskytuje. Tento vztah byl hluboce rozebírán již mnoha primárními studiemi, jejichž výsledky se však zásadně liší. Tato práce si klade za cíl vysvětlit tuto heterogenitu a …more
Abstract:
The aim of the thesis is to broaden the research in the field of housing economics using the statistical tool of meta-analysis. The thesis examines the relationship between the selling price of a house and the time the house spends at the housing market. Although the research investigating this relation is of a wide comprehension, the results arising from various primary studies differ a lot. The goal …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 9. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2017
  • Supervisor: Jan Čadil
  • Reader: Martin Slaný

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51305