Barbora Kuncová

Diplomová práce

Selling Price and Time on the Real Estate Market: A Meta-Analysis

Prodejní cena a čas na trhu s nemovitostmi: Meta-analýza
Anotace:
Cílem mé diplomové práce je rozšířit a obohatit výzkum v oblasti trhu s nemovitostmi pomocí statistického nástroje meta-analýzy. Práce se zabývá vztahem mezi prodejní cenou nemovitosti a časem, po který se daná nemovitost na trhu vyskytuje. Tento vztah byl hluboce rozebírán již mnoha primárními studiemi, jejichž výsledky se však zásadně liší. Tato práce si klade za cíl vysvětlit tuto heterogenitu a …více
Abstract:
The aim of the thesis is to broaden the research in the field of housing economics using the statistical tool of meta-analysis. The thesis examines the relationship between the selling price of a house and the time the house spends at the housing market. Although the research investigating this relation is of a wide comprehension, the results arising from various primary studies differ a lot. The goal …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2017
  • Vedoucí: Jan Čadil
  • Oponent: Martin Slaný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51305