Lenka Stuhlová

Bakalářská práce

Hodnocení a motivace zaměstnanců ve společnosti KFC

Evaluation and motivation of employees in company KFC
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je „Hodnocení a motivace ve vybraném podniku“ a jde o téma, se které je aktuální a pro práci personalistů zcela zásadní. Jedním z cílů práce je získání dostatečných vědomostí pro následný výzkum. Daného cíle bude dosaženo nastudováním a zpracováním potřebné literatury. Druhým a hlavním cílem je zhodnocení zavedeného systému řízení lidských zdrojů v restauraci KFC a bude …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is "Evaluation and motivation in the selected company" and this topic is actual and key for HR work. One of the goals of the thesis is getting enough knowledge for next research. These goals will be fulfilled by studied and processed of need literature. The second and main goal is to evaluate the established human resources management system in the KFC restaurant, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Alois Surynek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Hana Bartošová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech