Iva Solnařová

Bakalářská práce

Spokojenost zákazníků v restauračních službách

Satisfaction of customers in restaurant services
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou průzkumu spokojenosti zákazníků se službami restaurace Wine Food Market Praha Smíchov. Hlavním cílem práce je zjistit spokojenost zákazníků s poskytovanými službami v restauraci Wine Food. Dále analyzovat názory zákazníků a odhalit případné nedostatky, na jejichž řešení by se měla restaurace zaměřit, aby zvýšila kvalitu služeb a tím i spokojenost zá-kazníků …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on a customer satisfaction with the services of restaurant Wine Food Market Praha Smíchov. The main goal of the thesis is to find out if the customers are satisfied with the services provided in Wine Food restaurant. Further analyze customers' opinions and identify possible weak points that the restaurant should focus on in order to improve the quality of services and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2018
  • Vedoucí: Martin Musil
  • Oponent: Daria Gunina

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74697