Bc. Martina Bugáňová

Bachelor's thesis

Znalecké zkoumání v trestním řízení

Expert Examination in the Criminal Proceedings
Abstract:
In my Bachelor Thesis I dealt with the issue of the Expert Examination in Criminal Proceedings. In the beginning of the thesis I characterized terms related to an expert examination. Furthermore, I dealt with expert examining with the relation to the process of proving within the criminal proceedings and its individual principles. In the body of the work I analyzed current regulations bearing upon …more
Abstract:
V bakalárskej práci som sa venovala problematike znaleckého skúmania v trestnom konaní. Na začiatku práce som charakterizovala pojmy súvisiace so znaleckým skúmaním, zaoberala som sa znaleckým skúmaním vo vzťahu k procesu dokazovania v trestnom konaní a jeho jednotlivými zásadami. V jadre práce som analyzovala aktuálnu právnu úpravu týkajúcu sa znaleckého skúmania, zaoberala som sa postavením znalca …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 5. 2011
  • Supervisor: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Reader: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta