Mgr. Zuzana Garlíková, Ph.D.

Disertační práce

Development of artificial tissues for disease modelling - application of tissue engineering methods

Development of artificial tissues for disease modelling - application of tissue engineering methods
Anotace:
Abstrakt Úvod. Extracelulární hmota (ECM) definuje fyzikální vlastnosti tkání a utváří mikroprostředí buněk, regulujíc adhezi, proliferaci, diferenciaci a migraci buněk. Naším cílem bylo izolovat ECM z plicní tkáně, určit její proteomické složení, charakterizovat její 3D strukturu a popsat její interakci s primárními buňkami plic s využitím in vitro kultivační platformy. Lidské embryonální kmenové …více
Abstract:
Abstract Introduction. Extracellular matrix (ECM) shapes the physical properties of tissues and forms the cell microenvironment, modulating cell adhesion, proliferation, differentiation and migration. We aimed to isolate ECM from lung tissue, determine its proteomic composition, characterize its 3D structure, and study its interaction with primary lung cells in in vitro cultivation platform. Human …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 12. 2017
  • Vedoucí: doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta