Bc. Ivana JAROŇOVÁ

Diplomová práce

Vnímání potřeb a podpory u rodičů hospitalizovaných dětí

The Perception of Needs and Support of Parents of Hospitalised Children
Anotace:
Cíl: Cílem této práce bylo zjistit potřeby rodičů hospitalizovaných dětí. Zjistit míru vnímané podpory rodičů hospitalizovaných dětí poskytovanou sestrami a zjistit, zda má úroveň podpory vliv na preferenci potřeb rodičů. Metodika: Výzkumný soubor tvořilo 248 rodičů dětí ve věku 3-11 let hospitalizovaných ve Fakultní nemocnici Ostrava, Městské nemocnici Ostrava a Vítkovické nemocnici. Ve výzkumu byly …více
Abstract:
Aim: The aim of this work was to determine the needs of parents of hospitalized children, to define the level of perceived support to parents of hospitalized children provided by nurses, and to find whether the level of support influences parents' preferences of their needs. Method: The research sample consisted of 248 parents of children aged 3 to 11 hospitalized at the University Hospital Ostrava …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAROŇOVÁ, Ivana. Vnímání potřeb a podpory u rodičů hospitalizovaných dětí. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v pediatrii