Bc. Lucie Klusáčková

Diplomová práce

Zaměstnanost žen v letech 1948-1989 - projektová výuka

Empleyment of women in yers 1948-1989 - project teaching
Anotace:
Magisterská diplomová práce představuje možnost uplatnění tématu, Zaměstnanost žen v letech 1948–1989, formou projektové výuky jako jedné z aktivizačních metod výuky dějepisu na gymnáziích. Cílem práce nebylo pouze vytvořit návrh projektu samotného, ale uvést ho v souvislosti s výčtem základních faktů a okolností o projektové výuce, a zejména zasadit ho do obecností rozšířené historické látky. Tato …více
Abstract:
The masters diploma thesis presents the project lessons for History classes at the lyceums. The topic of the project lessons is The Employment of the women in 1948-1989. The goal of the thesis is not only to create the project, but explain the context of basic facts about project teaching as well. On of the goals is to connect the topic with the wider history materials and information’s. This thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství historie pro střední školy