Klára WIPPLEROVÁ

Bakalářská práce

Vliv místního koeficientu na hospodaření obcí v okrese Litoměřice

Influence of the local coefficient on the management of municipalities in the Litoměřice district
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku místního koeficientu u obcí v okrese Litoměřice. Práce se zabývá rozdíly v hospodaření obcí, které místní koeficient aplikovaly a obcí, jež místní koeficient neaplikovaly. Dále si klade za cíl odhalit příčiny absence místního koeficientu.
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the problematics of a local coefficient in the municipalities in the district of Litoměřice. The thesis deals with the differences in economy of the municipalities that applied the local coefficient and the municipalities that did not apply the local coefficient. It also aims to identify the reasons for the absence of a local coefficient.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2018
  • Vedoucí: Ing. Lucie Horáčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WIPPLEROVÁ, Klára. Vliv místního koeficientu na hospodaření obcí v okrese Litoměřice. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management