Ing. Alice Adamcová

Diplomová práce

Stimulace a motivace zaměstnanců ve firmě Gavas Hodonín, s.r.o.

Stimulation and motivation of employees in Gavas Hodonín, Ltd.
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na posouzení a zefektivnění motivačního a stimulačního systému v podniku Gavas Hodonín, s. r. o. Výstupem této práce by mělo být doporučení, jakým způsobem nynější systém v podniku zefektivnit. Pro analytickou část práce se zvolil dotazníkový průzkum, který má za úkol zjistit informace potřebné pro zhodnocení situace v podniku a být podkladem pro vhodná doporučení k nápravě …více
Abstract:
Diploma thesis is focused on the assessment and streamlining of motivation and stimulation system in the company Gavas Hodonín, Ltd. The outcome of this thesis should be recommendations how to current system more efficient in the enterprise. For the analytical part of the thesis chose the questionnaire survey which aims to find out the information needed to assess the situation in the company and be …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Mgr. Bc. Daniela Majzlíková, LL.M.
  • Oponent: Ing. Zbyněk Korbel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting