Ing. Pavla Jarošová

Bachelor's thesis

Řízení nákladů s akcentem na jejich kalkulování

Costs management with emphasis on their calculation
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení nákladů se zaměřením na jejich kalkulaci ve vybraném podniku. Řízení a kalkulace nákladů jsou důležité faktory pro zajištění správného chodu podniku a dosahování zisku. Teoretická část se zaměřuje na význam pojmu náklad, na jeho klasifikaci a na metody kalkulování nákladů. Praktická část obsahuje charakteristiku vybraného podniku, analýzu struktury …more
Abstract:
This thesis is concerned with the costs of focusing on their calculation in a selected company. Management and cost calculations are important factors in ensuring the correct operation of the business and make a profit. The theoretical part focuses on the importance of the concept of load on the classification and the method of calculating the costs. The practical part contains the characteristics …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Josef Šiman
  • Reader: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance