Bc. Zdena Zemanová

Master's thesis

Kalkulace v konkrétním podniku

Costing in the Enterprise
Abstract:
Předmětem diplomové práce Kalkulace v konkrétním podniku je vytvoření nového pohledu na firemní náklady ve vybrané podnikatelské jednotce, a to s ohledem na její momentální situaci. První část se věnuje teoretickým základům manažerského účetnictví, a to popisem způsobů členění nákladů a následně možnostmi volby mezi různými kalkulacemi. Druhá část se zaměřuje na konkrétní podnik, ve kterém je stručně …more
Abstract:
The goal of this thesis „Costing in the Enterprise“ is to cast a new light on corporate costs based on the current situation of one specific enterprise. Firstly, the theoretical basis of managerial accounting is discussed by means of a description of different types of cost classification and consequently, a closer look is taken at various costing models. The second part focuses on a specific enterprise …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Jana Pokorná, Ph.D.
  • Reader: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta