Bc. Jana Rumpíková

Bachelor's thesis

Společenská odpovědnost firem, její význam v současnosti a pro budoucnost

Corporate Social Responsibility, its Importance at Present and for Future
Anotácia:
Ve své bakalářské práci se věnuji problematice společenské odpovědnosti firem. Je zaměřena na koncept CSR. Dále se zabývá oblastmi a nástroji CSR. Následně jsou uvedeny argumenty pro a proti společenské odpovědnosti firem. Dále se zaobírá CSR v ČR a ve světě. Poté je věnována příbuzným konceptům společenské odpovědnosti firem. Jako poslední se zabývá uplatňováním CSR v nejúspěšnějších firmách v ČR …viac
Abstract:
In my bachelor thesis, I explore the issue of corporate social responsibility. It is focused on the CSR concept and deals with the fields and the tools of the CSR. Then there are the pros and cons of CSR. Further it explores CSR in the Czech Republic as well as in the rest of the world. It is also devoted to the related concepts of the corporate social responsibility. Finally the thesis deals with …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedúci: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Matoušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní