Bc. Kateřina Kolková

Bakalářská práce

Nové metodiky komunikace uplatňované v procesu řízení vztahů se zákazníky

New methods of communication utilised in the process of customer relationship management
Anotace:
Bakalářská práce definuje teoretické základy řízení vztahů se zákazníky pro efektivní řízení nástroje obsahového marketingu a uplatňuje tyto zásady v rámci obsahového webu drogerie Teta. Práce si klade za cíl navrhnout strukturu optimálních klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) a na jejím základě vytvořit vstupní vyhodnocení efektivity nástroje obsahového webu. Ukazatelé jsou navrženy v souladu s obchodními …více
Abstract:
Bachelor thesis defines the theoretical foundations of customer relationship management tool for effective management of marketing content and applies those principles in web content Teta drugstore. The work aims to design the optimal structure of key performance indicators (KPI), and on this basis to create an input evaluation of the effectiveness of your website content. The indicators are designed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní