Ing. Kristýna Teifertová

Bakalářská práce

Nové metodiky komunikace uplatňované v procesu Řízení vztahu se zákazníky. Komunikace jako nástroj rozvoje společnosti a součást marketingového mixu.

New methods of communications in Customer Relationship Management. Communications as a way of society development and as a part of Marketing Mix.
Anotace:
Cílem práce je seznámit se s novými trendy, které se v marketingové komunikaci objevily zejména díky využívání nových technologií. Jakým způsobem pomáhá využívání nových technologií proti netečnosti spotřebitelů, kteří jsou vystaveni neustálému tlaku nabídky. V procesu řízení vztahů se zákazníky poukázat na možnosti efektivních kombinací nových metod s metodami tradičními. Prezentovat základy postupů …více
Abstract:
Purpose of dissertation is to inform about new trends which were detected in marketing communication especially because of using up new technologies. In which way new technologies help against indolence of consumers which are exposed to pressure of permanent supplies. In Customer Relationship Management refer to possibilities of effective combinations of new methods with traditional methods. To present …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní