Ing. Kristýna Teifertová

Bachelor's thesis

Nové metodiky komunikace uplatňované v procesu Řízení vztahu se zákazníky. Komunikace jako nástroj rozvoje společnosti a součást marketingového mixu.

New methods of communications in Customer Relationship Management. Communications as a way of society development and as a part of Marketing Mix.
Abstract:
Cílem práce je seznámit se s novými trendy, které se v marketingové komunikaci objevily zejména díky využívání nových technologií. Jakým způsobem pomáhá využívání nových technologií proti netečnosti spotřebitelů, kteří jsou vystaveni neustálému tlaku nabídky. V procesu řízení vztahů se zákazníky poukázat na možnosti efektivních kombinací nových metod s metodami tradičními. Prezentovat základy postupů …more
Abstract:
Purpose of dissertation is to inform about new trends which were detected in marketing communication especially because of using up new technologies. In which way new technologies help against indolence of consumers which are exposed to pressure of permanent supplies. In Customer Relationship Management refer to possibilities of effective combinations of new methods with traditional methods. To present …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Miloslav Šašek
  • Reader: Ing. Miloslav Vaňák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní