Mgr. Sylvie Bičanová, DiS.

Bakalářská práce

Informovanost klientů s totální endoprotézou kyčle o pooperačním pohybovém režimu a komplikacích

Awareness of post-operation motion regime and complications among patients with total hip endoprosthesis
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá informovaností klientů s totální endoprotézou kyčle o pooperačním pohybovém režimu a komplikacích. Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola obsahuje souhrn informací, které se týkají problematiky implantace TEP kyčle. Ve druhé kapitole se věnuji edukaci, která je nedílnou součástí kvalitní ošetřovatelské péče. Empirická část je zaměřena na informovanost …více
Abstract:
The focus of this Bachelor's Thesis is awareness among patients with total hip endoprosthesis of the post-operation motion regime and complications. The Theory section includes two chapters. The first chapter presents information related to issues of TEP hip implants. The second chapter deals with education, an integral part of high-quality care of patients. The focus of the Empirical section is awareness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 12. 2011

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta