Bc. Kateřina Coufalová

Diplomová práce

Dopravně-inženýrské posouzení a návrh opatření na křižovatce Pisárecká-Veslařská v Brně

The traffic-engineering assessment and draft measures at the crossroads Pisarecka-Veslarska in Brno
Anotace:
Předmětem diplomové práce s názvem Dopravně-inženýrské posouzení a návrh opatření na křižovatce Pisárecká-Veslařská v Brně je analýza současného stavu křižovatky a na jejím základě návrh variant řešení. Dispoziční řešení navrhnutých variant přitom respektují závěry vyvozené z vyhodnocení analytické části prostřednictvím SWOT analýzy a výsledků Plus-mínus matice. Navrhované varianty jsou modelovány …více
Abstract:
The subject of the diploma thesis entitled Transport engineering assessment and design of measures at the Pisarecka-Veslarska intersection in Brno is an analysis of the current state of the intersection and on its basis the proposal of variant solutions. The layout of the proposed variants respects the conclusions drawn from the analysis of the analytical part through the SWOT analysis and the results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Coufalová, Kateřina. Dopravně-inženýrské posouzení a návrh opatření na křižovatce Pisárecká-Veslařská v Brně. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera