Bc. Jana VEJROSTOVÁ

Master's thesis

Biodegradace syntetických barviv houbovými kulturami za pomocí rotačního diskového bioreaktoru

Biodegradation of synthetic dyes by fungal cultures in a rotary disc bioreactor
Anotácia:
Syntetická barviva, zejména azobarviva, se široce nacházejí v odpadních vodách z textilního průmyslu. Tyto sloučeniny jsou perzistentní a toxické pro různé organismy. Vypouštění syntetických odpadních látek z průmyslových odvětví může mít za následek vážné problémy znečištění životního prostředí. Mnoho houbových organismů má biodegradační potenciál. Zejména houby bílé hniloby jsou schopné efektivně …viac
Abstract:
Synthetic dyes, azo dyes in particular, are widely found in the effluents from textile industries. These compounds are persistent and toxic to various organisms. The discharge of synthetic dye effluents from industries can result in serious environmental pollution problems. Many fungal organisms have the potential for biodegradation of environmental pollutants. Especially some of white rot fungi are …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2019
  • Vedúci: prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VEJROSTOVÁ, Jana. Biodegradace syntetických barviv houbovými kulturami za pomocí rotačního diskového bioreaktoru. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta