Theses 

Komparace projektů Slyšet jinak na základní škole a na základní škole speciální. – Kateřina SKŘEBSKÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Kateřina SKŘEBSKÁ

Bachelor's thesis

Komparace projektů Slyšet jinak na základní škole a na základní škole speciální.

The comparison of projects "Slyšet jinak" in elementary school and in special elementary school.

Abstract: Práce se zabývá komparací obsahově shodných projektů programu Slyšet jinak na dvou typech základních škol základní škole speciální a základní škole běžného typu s důrazem na posouzení míry kreativity, aktivity a koncentrace žáků.

Abstract: The thesis is about comparison two identical projects of the Different Hearing programme in two different types of schools elementary school and special elementary school. The main emphasis is put on creativity, active attendance and concentration of pupils.

Keywords: Hudební výchova, program Slyšet jinak, elementární komponování, kreativita, koncentrace, komunikace, mentální retardace, porucha autistického spektra, dětská mozková obrna.

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jaromír Synek, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=215991 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

SKŘEBSKÁ, Kateřina. Komparace projektů Slyšet jinak na základní škole a na základní škole speciální.. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 20/6/2019 05:47, Week 25 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz