Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.

Disertační práce

Podpora reflexe praxe v učitelském vzdělávání

Support of reflection on teaching practice in teacher education
Anotace:
Dizertační práce se zabývá podporou reflexe praxe v učitelském vzdělávání. Tato práce se zaměřuje na přímou podporu reflexe, tj. činnost vzdělavatele, v rámci které podněcuje studentovu reflexi v bezprostřední verbální interakci. Analýza literatury ukázala, že málo rozumíme tomu, jak je podpora reflexe samotnými aktéry vnímána. Hlavním cílem dizertační práce bylo proto zjistit, jak studenti učitelství …více
Abstract:
The dissertation deals with the support of reflection on teaching practice in teacher education. This thesis focuses on the direct support of reflection, i.e. the activity of the educator as he or she stimulates the students’ reflection through direct verbal interaction. Analysis of the literature has shown that we lack understanding of how support of reflection is perceived by the participants themselves …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc., doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta