Mgr. Mário Vanát

Bakalářská práce

Léčebně-rehabilitační plán a postup s chronickou ischemickou chorobou srdeční ve III. a IV. fázi kardiovaskulární rehabilitace

Medical rehabilitation and process in chronic coronary artery disease in III. and IV. phase of cardiac rehabilitation
Anotace:
Práce je zaměřena na problematiku nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční ve III. a IV. fázi kardiovaskulární rehabilitace. Obecná část popisuje příčiny vzniku, diagnostiku, klinické projevy a průběh onemocnění a léčbu. Speciální část se věnuje rehabilitaci. V kazuistice je popsán specifický pacient s chronickou ischemickou chorobou srdeční a průběh jeho rehabilitace.
Abstract:
The study is focused on patients with chronic ischemic heart disease in phase III and phase IV of cardiac rehabilitation. The theoretical part describes causes, diagnostics, clinical manifestation, course of the disease and its treatment. The practical part is focused on rehabilitation. The case study describes specific patient with the chronic ischemic heart disease and the course of his rehabilitation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie