Bc. Michaela Nulíčková

Bakalářská práce

Využití canisterapie a felinoterapie v domovech pro seniory

Applying canistherapy and feline therapy in retirement homes
Anotace:
Bakalářská diplomová práce se zabývá využitím canisterapie a felinoterapie v domovech pro seniory. Hlavním cílem je zjistit, zda canisterapie nějakým způsobem ovlivňuje subjektivně vnímanou kvalitu života seniorů a jak terapii vnímají sami senioři. Teoretická část nejprve vymezuje pojem stáří a stárnutí, dále se věnuje tělesným, psychickým a sociálním změnám v důsledku stáří. Dalším tématem jsou potřeby …více
Abstract:
This bachelor thesis concerns with the usage of canistherapy and feline therapy in retirement homes. The main target is to figure out whether canistherapy influences in any way the subjectively perceived quality of life and how the seniors feel about it. At first, I focus on the meaning of aging and elderhood in the theoretical part. I continue further with physical, psychical and social changes due …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta