Bc. Jitka Havelková

Diplomová práce

Působení kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v letech 1918-1958

The activities of the Congregation of Sisters in Mercy of the third order of St. Francis under auspices of the St. Family in the years 1918-1958
Anotace:
Diplomová práce pojednává o působení kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v českých zemích v letech 1886-1958. Tato kongregace je zaměřená na ošetřovatelství a její členky pracovaly v nemocnicích a ústavech. V meziválečném období dopracovala své stanovy, kterým se dostalo biskupského schválení. V době druhé světové války se zvýšila její ošetřovatelská aktivita …více
Abstract:
This thesis is about the activities of the Congregation of Sisters in Mercy of the 3rd order of St. Francis under auspices of the St. Family in the years 1886-1958. The mission of the congregation is the care and the health help to the patients. In the time between two world wars the congregation finished her constitutions. During the second world war there was a significant growth in the health treatment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta