Rostislav HRDLIČKA

Bachelor's thesis

Role asistenta prevence kriminality a její přínos v Moravském Berouně

Role of crime prevention assitant and its benefits in Moravsky Beroun
Abstract:
Práce se zabývá realizací a vlivem projektu "Asistent prevence kriminality" v sociálně vyloučené lokalitě Moravský Beroun. V úvodu představuje základní pojmy jako prevence, prevence kriminality, sociálně vyloučená lokalita a rovněž se zabývá příčinami vzniku sociálně vyloučených lokalit vztažených k Romskému etniku. V další části práce popisuje důvody a průběh zřízení pozice asistenta v Moravském Berouně …more
Abstract:
Thesis is concerned with the realization and the impact of the "Crime Prevention Assistant" project in the socially excluded area of Moravsky Beroun. In the introduction, the author defines terms such as prevention, crime prevention, socially excluded area, while at the same time he is concerned with the causes of the creation of such socially excluded areas with regard to the Romani ethnic minority …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Daniel Topinka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HRDLIČKA, Rostislav. Role asistenta prevence kriminality a její přínos v Moravském Berouně. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta