Bc. Valerie Hotová

Diplomová práce

The use of authentic texts in reading

The use of authentic texts in reading
Abstract:
The diploma thesis attempts to explore the issue of authentic texts in reading. Firstly, the fundamental theoretical questions connected to the term communicative competence within the framework of reading are discussed. Particular attention in the theoretical part of the thesis is devoted to reading and the use of authentic texts with the comparison of the Framework Education Programme for Elementary …více
Abstract:
Diplomová práce se zabývá otázkou využití autentických textů ve vyučování čtení. Nejprve jsou diskutovány fundamentální teoretické otázky týkající se komunikační kompetence a čtení. Zvláštní pozornost v části teoretické je věnována čtení za pomocí autentických textů v porovnání s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Následně je realizován maloplošný výzkum s cílem zjistit, zdali …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hotová, Valerie. The use of authentic texts in reading. Pardubice, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická