Klára HULAČOVÁ

Diplomová práce

Blatensko - místní region ve výuce na 2. stupni ZŠ

Anotace:
Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá charakteristikou místního regionu a jeho postavením ve vzdělávacích programech. Část praktická se zabývá poznatky získanými na základě empirického výzkumu. Shrnuje zjištění o způsobech výuky na základních školách a střední škole a výsledky, kterých žáci dosáhli při vědomostním dotazníku. Na základě tohoto šetření autorka …více
Abstract:
The thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part deals with the characteristics of the local region and its position in educational programs. The practical part deals with the knowledge acquired on the basis of empirical research. It summarizes the findings on ways of teaching in primary schools and high school and results that students achieved in the Knowledge-questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 24. 8. 2016
 • Vedoucí: Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HULAČOVÁ, Klára. Blatensko - místní region ve výuce na 2. stupni ZŠ. Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses g9fmkf g9fmkf/2
1. 7. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
29. 8. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.